Cultuuragenda

Kunst en cultuur zien en beleven dragen wij uit als een positieve bijdrage aan een goed leven.

Parc Imstenrade biedt op professioneel niveau een kunst- en cultuurprogramma aan. We gaan daarbij uit van hetgeen bewoners waarderen, waar ze plezier aan beleven en zo mogelijk actief aan willen en kunnen deelnemen.

Een afwisselend programma inspirerend en uitdagend tegelijk, als ontmoetingsgelegenheid voor bewoners, als uitnodiging naar de omgeving, ter inspiratie voor bezoekers en in samenwerking met de grotere cultuuraanbieders.

Maandelijks wordt het programma gepresenteerd in de Cultuuragenda. Wilt u deze in uw eigen mailbox ontvangen, graag een bericht naar Liesbeth Bijlmakers, coördinator Kunst & Cultuur, Parc Imstenrade: l.bijlmakers@vitalisgroep.nl
U kunt de Cultuuragenda ook downloaden via onderstaande link of klikt u op het logo naar onze Samen Uit Agenda

Cultuuragenda Parc Imstenrade mrt2020

In de afgelopen periode van eind maart t/m juli 2020  hebben in Parc Imstenrade heel wat buitenconcerten plaatsgevonden op zon- en feestdagen. In september 2020 verschijnt als alle ontwikkelingen rond corona positief blijven de Cultuuragenda weer.